Arijit Singh Hindi Songs

O Aashiqa Chords Guitar Piano and Lyrics Arijit Singh

O Aashiqa Chords Guitar Piano and Lyrics Arijit Singh

Guitar Tuning : Standard Tuning

Posted By : Guitar Chords Lyrics

Posted On :

This song O Aashiqa Chords Guitar Piano and Lyrics Arijit Singh liked by 11213 user's

Difficulty: Intermediate

Type : Chords

Instrument : Guitar Or Piano

Strumming: DU,DU,DU,DU

Key: C Minor

INTRO

(Cm)
VERSE
O (Cm) ashiqa tune ky (Gm)adil diya
D (Gm)mil lene ke liye h G mi dil diya (Eb)
Ph(Gm)moolon ki chaahat mein amri (Gm) t piya
(Cm) Toh kya piy(Eb)a, o (Gm)pyaseya (Eb)

CHORUS
O j(Eb)iya, tu jiya, tu (Bb)jiya
Agar a (Cm) ise toh yaara kya ji(Bb)ya
O j (Cm) iya, tu jiya, tu j(Eb)iya
Hisaabo mein yFaara kya j(Gm)iya
INSTRUMENTAL
(Cm) . (Gm) (Cm) (Gm)
VERSE
Ki sa (Cm) bke Khuda se bas ap(Gm)ni duaa
Ye k (Cm) aisi duaa ki, o (Gm)jogiya (Eb)
G (Cm) ira ke iMaan banay(Gm)a mahal
Toh k (Cm) ya ban(Eb)aya o ka(Gm)rigara (Eb)

CHORUS
O j(Eb)iya, tu jiya, tu (Bb)jiya
Agar a (Cm) ise toh yaara kya ji(Bb)ya
O j (Cm) iya, tu jiya, tu j(Eb)iya
Hisaabo mein yFaara kya j(Gm)iya

INSTRUMENTAL
(Cm) .
VERSE
K (Cm) huda ki koi ishq(Gm) ki kahe
Ba (Cm) at koi Maa ki keh(Gm) na sake (Eb)
Kya (Cm) bole Kabira, kya Bull(Gm)ah kahe
Maa (Cm) na mil(Eb)e toh Khuda n(Gm)aa mile (Eb)

CHORUS
O j(Eb)iya, tu jiya, tu (Bb)jiya
Agar a (Cm) ise toh yaara kya ji(Bb)ya
O j (Cm) iya, tu jiya, tu j(Eb)iya
Hisaabo mein yFaara kya j(Gm)iya
O jiy(Eb)a, tu jiya, tu jiy(Bb)a
Agar aise toh y (Cm) aara kya ji(Gm)ya
O ji(Eb)ya, tu jiya, tu jiya(Bb)
Hisaabo mein yFaara kya j(Gm)iya

INSTRUMENTAL
(Eb) .
AbOoo(Eb)ooo(Bb)
AbOoo(Eb)ooo(Bb)

BRIDGE
OAb Maa kai(Bb)se pukaarun
K(Eb)aise karz chukaaun
T(Eb)bra diy(Eb)a, kahAba bhi na jaaye (Bb)
T(Eb)bre sad (Cm) ke, jaaFn bhi meri jaaAbye
Khw(Bb)aab ter(Eb)/Ge, mereAb dil mein dhadk(Eb)b (Cm)
O AbMaa, Ra(Bb)b ki saari duaayein bar (Cm) se

Ma(Eb)a..

VERSE
O (Cm) ashiqa tune kya (Gm)dil diya
Dil (Cm) lene ke liye hi(Gm) dil diya(Eb)
Ph (Cm) oolon ki chaahat mein am(Gm)rit piya
To (Cm) h kya piya,(Eb) o p(Gm)yaseya (Eb)

Ji(Eb)ya, tu jiya, tu jiya (Bb)
Agar aise toh yaa (Cm) ra kya jiya (Bb)
J (Cm) iya, tu jiya, tu ji(Eb)ya
Hisaabo mein Fyaara kya ji(Gm)ya

J(Eb)iya, tu jiya, tu ji(Bb)ya
Agar aise toh ya (Cm) ara kya ji(Bb)ya
(Cm) Jiya, tu jiya, tu ji(Eb)ya
Hisaabo mein yaFara kya jiy(Gm)a

Tags : #bollywoodmusic #instagram #love #lovesongs #music #singer #song arijit arijitians arijitsingh arijitsinghconcert arijitsinghfanclub arijitsinghlive arijitsinghliveinconcert arijitsinghofficial arijitsinghsongs arijitsinghuniverse armaanmalik atifaslam Bollywood bollywoodsongs explore india indianidol indiansinger indiansingers nehakakkar risingstar salmankhan shreyaghoshal

Leave a Reply